P90433882_lowRes_bmw-i-vision-circula.jpg

Onze route naar een duurzamere toekomst.

Alles over ons beleid, onze visie en doelstellingen omtrent duurzaamheid.

Welkom bij Pala Group.

Onze vestiging is onderdeel van Pala Group, een van de grootste BMW & MINI dealerholdings in Nederland, gevestigd in Brabant, Limburg en Gelderland. Pala Group heeft als doelstelling de meest duurzame autoretailer van Nederland te zijn. Daar leggen we je op deze pagina graag alles over uit, maar niet voordat we onszelf netjes hebben voorgesteld.

Wie is Pala Group?

Pala Group is in 20 jaar tijd uitgegroeid tot één van de grootste BMW en MINI dealers van Nederland. Het bedrijf telt 21 vestigingen in Zuid- Oost- en Midden-Nederland. Story Next in Oss biedt een indrukwekkend ruim aanbod van gebruikte BMW’s, MINI’s, maar ook andere merken. Jaarlijks verkopen we ruim 5.000 nieuwe en gebruikte BMW’s en MINI’s. Onderdeel van Pala Group zijn de twee schadeherstelbedrijven Story Schadeherstel en Groeneveld Schadeherstel. Ook behoort Vision Car Lease tot de groep. Met een leasevloot van ca. 2.000 is zij voor de onderdnemers in ons rayon een belangrijke partner. Pala Group heeft een belang in het autodeel platform MyWheels. Ruim 550 medewerkers werken met passie voor de groep.

EH nieuw.jpg

Tot de Pala Group behoren negen BMW en vier MINI dealerbedrijven, die ieder onder hun ‘eigen’ dealernaam mogen opereren. Daarnaast behoren occasioncenter Story Next in Oss en een leasemaatschappij tot de groep en participeert Pala in marktleidende carsharing-organisatie The Sharing Group (MyWheels). De dealernamen die onder Pala Group vallen, zijn:

  • Van Laarhoven (BMW en MINI in Eindhoven)
  • Van Hooff (BMW in Veldhoven
  • NobraCars (BMW in Helmond en Uden)
  • De Maassche (BMW en MINI in Venlo, BMW in Echt)
  • Story (BMW en MINI in Den Bosch en Nijmegen, BMW in Waardenburg)
image.png

Onze Duurzaamheidsambities.

Onze ambitie luidt: 'duurzaam marktleiderschap in de premiummobiliteitsbranche'. 
Om dit te realiseren, werken we op dit moment aan de volgende vier punten:

Electric Hub icon BMW wit.png

1. Duurzaamheid Management Systeem.

We ontwikkelen een duurzaamheidsmanagementsysteem om onze visie, waarden en bedrijfsstrategie in onze bedrijven te integreren.

Electric Hub icon BMW wit.png

2. Van duurzaamheidsbeleid naar werkelijke praktijk.

Op basis van bovengenoemd beleid, dienen we onze procedures, werkinstructies en KPI’s aan te schermen en in ons dagelijkse werk te integreren.

Electric Hub icon BMW wit.png

3. Communicatie & rapportage.

We optimaliseren onze interne en externe communicatie en rapportage, onder andere ter voorbereiding op onze EcoVadis certificering.

Electric Hub icon BMW wit.png

4. Vier primaire focusgebieden.

We voeren actieplannen uit op onze vier pijlers van Milieu, Werkgeverschap, Ethiek en Inkoop, zoals eerder op deze pagina benoemd.

Duurzaamheid in onze praktijk.

Het Duurzaamheidkompas van de Pala Group is geen project. Het is dus geen tijdelijke manier van werken, gericht op het opleveren van een specifiek resultaat, met een begin en een definitief eindpunt. Ons Duurzaamheidsbeleid helpt ons bij vraagstukken hoe onze bedrijfsbeslissingen impact hebben op de onze doelen. Achter onze gestelde targets liggen weer andere targets. Daarmee is ons duurzaamheidsbeleid zoals eerder gezegd een proces en is het nooit klaar. De doelen die nu worden nagestreefd zullen in de tijd worden behaald of mogelijk met bedrijfsbeslissingen aangepast worden.

1. Milieu

Gezien de grote impact van auto's op het klimaat is het van belang dat alle spelers in de auto-industrie acties ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, terug te dringen. Ondanks dat wij geen autofabrikant zijn, hebben wij veel acties ondernomen op alle andere facetten omtrent het verkopen en onderhouden van auto’s, te weten: Wij zijn Erkend Duurzaam Plus gecertificeerd, we werken samen met Scholt Energy aangaande de inkoop van groene energie en de energietransitie, we hebben een partnerschap met Milgro voor een goede afwikkeling van de afvalstromen, we participeren in de The Sharing Group (MyWheels).

P90433896_lowRes_bmw-museum-exhibitio.jpg

Begin 2019 zijn we overgestapt van grijze stroom naar 100 procent Nederlandse windenergie, genaamd WaarborgWind. Deze WaarborgWind van Scholt Energy is opgewekt met de laagst mogelijke CO2-emissie gedurende de gehele productieketen. Daarnaast hebben we in 2022 met Scholt Energy en Klimaatfonds Nederland een Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) afgesloten, waardoor wij direct groene (zonne) stroom gaan afnemen van Zonnepark Loon op Zand.

Energie_Windmolens_weerspiegeling_zon_bijgesneden.webp

Werkgeverschap is een kernaspect van duurzaamheid en is belangrijk voor ons daar de mens centraal staat. Onze medewerkers zijn een belangrijke, al dan niet de belangrijkste, asset van de Pala Group. Zij bepalen immers het succes en de continuïteit van de organisatie. Punten op het gebied van werkgeverschap welke we reeds hebben opgepakt: We hebben een uitgebreid  personeels-handboek en veiligheidshandboek voor monteurs opgesteld, we bieden vitaliteitsprogramma’s aan voor werknemers, er is een uitgebreid aanbod van trainingen voor alle medewerkers, we werken met veilige en ergonomische apparatuur.

20221106_Hutten_Domusdela_PalaGroup-0149-6347.jpg

Wij zijn sterk afhankelijk van BMW Nederland als grootste leverancier. Daarnaast zijn er enkele kleinere leveranciers waar wij zaken mee doen. Dit thema focust voornamelijk op de milieu- en sociale praktijken van leveranciers, en wat wij als klant van deze leveranciers kunnen doen om een gezamenlijke duurzame impact te realiseren. Voorbeelden zijn: Wij zijn bewust bezig met het verminderen en verduurzamen van transport-bewegingen, bijvoorbeeld door inkoop dicht bij huis te houden, bestellingen zo veel mogelijk samen te doen, we hebben aandacht voor kantoor-gerelateerde inkoopzaken, zoals Fair Trade koffie en het verminderen van bekertjes en suiker en melkpoederzakjes.

P90477087_lowRes_vegan-interior-09-20.jpg

Voor elk bedrijf is het van belang om ethisch te handelen. Onder deze pijler vallen verschillende onderwerpen, waaronder het tegengaan van corruptie, het bevorderen van informatie- beveiliging, en het stimuleren van gezondheid en veiligheid van de klant. Voorbeelden zijn: De opslag van persoonlijke informatie is beperkt en wordt frequent gecontroleerd, onze (hoge) cyber security niveau wordt frequent door externen geassest, we bieden klanten rij vaardigheidstrainingen aan, wij voeren regelmatig phishing-tests uit en vervolgens de nodige trainingen in deze.

cybersecurity-testing.png